क्र.स. कामको विवरण आवश्यक प्रकृया लाग्ने दस्तुर लाग्ने समय सम्पर्क गर्ने विभाग तथा कर्मचारी उजुरी गुनासो सुन्ने पहिलो पदाधिकारी उजुरी गुनासो सुन्ने माथिल्लो पदधिकारी
बिमा सम्बन्धी जानकारी कम्पनिका विभिन्न शखाहरुमा सम्पर्क गर्न सकिने नलाग्ने तत्काल मार्केटिङ विभागका सम्पूर्ण व्यपार शैलेन्द्र श्रेष्ठ (वरिष्ठ प्रबन्धक ) अगम मुखिया
प्रवर्द्वन अधिकृतहरु (नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत )
अभिकर्ता तालिम शाखा मार्फत काग्जात सहित निवेदन दिनु पर्ने रु ५०० ४ दिन शाखा प्रमुख तथा अभिकर्ता विभाग ज्ञानेन्द्र देव भट्ट (अधिकृत ) अगम मुखिया
बिमा शुल्क बुझाउनका लागि नाम र पोलिसी नम्बर जानकारी दिनुपर्ने नियमानुसार बाहेक अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने तत्काल अण्डर राइटिङ विभाग प्रबिना बिष्ट (वरिष्ठ सहायक ) शैलेन्द्र श्रेष्ठ (वरिष्ठ प्रबन्धक )
 बिमालेखमा कुनै संसोधन र परिवर्तन गर्नु परेमा शाखा मार्फत वा सोझै कर्पोरेट कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने नलाग्ने सोही दिन भित्र शाखा अण्डर राइटिङ विभाग प्रबिना बिष्ट शैलेन्द्र श्रेष्ठ (वरिष्ठ प्रबन्धक )
(वरिष्ठ सहायक ,कर्पोरेट कार्यलय अण्डर राइटिङ विभाग)
बिमालेखमा हराएमा वा नासिएमा वा शाखा नार्फत वा सिधै कर्पोरेट अफिसमा निवेदन दिन सकिने सुचना प्रकाशन खर्च दामासाहिका दरले लाग्ने बिमा ऐन तथा नियमनुसार शाखा तथा अण्डरराइटिङ विभाग प्रबिना बिष्ट शैलेन्द्र श्रेष्ठ (वरिष्ठ प्रबन्धक )
पुन: बिमालेख जारी गर्नु परेमा शाखा अण्डरराइटिङ विभाग (वरिष्ठ सहायक ,कर्पोरेट कार्यलय अण्डर राइटिङ विभाग)
बिमा दावी छानविन निवेदन,दावी पुस्ट्याइ हुने प्रमाणहरु सहित कर्पोरेट नलाग्ने बिमा ऐन अनुसार बिजया पौडेल ( वरिष्ठ अधिकृत ,दावी विभाग ) युवराज शर्मा (प्रबन्धक ) अगम मुखिया
कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
मृत्‍यु दावी भुक्तानी सम्बन्धमा निवेदन, दावी पुस्ट्याइ हुने प्रमाणहरु सहित कर्पोरेट नलाग्ने ३ कार्य दिन भित्र बिजया पौडेल (वरिष्ठ अधिकृत ,दावी विभाग) युवराज शर्मा (प्रबन्धक ) अगम मुखिया
 कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने (नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत )
ॠण लिने सम्बन्धमा शाखा मार्फत आवश्यक निवेदन दिनु पर्ने रु १० को हुलाक टिकट लाग्ने सोही दिन भित्र शाखा ॠण विभाग ज्ञानेन्द्र देव भट्ट (अधिकृत  ) शैलेन्द्र श्रेष्ठ  (वरिष्ठ प्रबन्धक )
शेयर सम्बन्धी शेयर रजिस्ट्रार कम्पनिबाट नामसारिका लागि प्रकृया नियमानुसार ४ कार्य दिन भित्र
 पुरा भई आउनु पर्ने
नारायण बाबु लोहनी
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत